Thư gửi Phụ huynh

Thư gửi Phụ huynh Tháng 01/2016
 12/30/2015 4:00:54 PM

Lời nói của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ?

Thư gửi Phụ huynh - Tháng 11/2013
 12/25/2015 9:57:13 AM

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi muốn gửi tới Quý vị bức thư này với nội dung về những sự thay đổi đang ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh trong những năm sắp tới đây.

Thư gửi Học viên - Tháng 10/2013
 12/25/2015 9:57:13 AM

Chúc mừng bạn đã quyết định học tiếng Anh. Trong cuộc đời của mình, tất cả mọi thứ đạt được đều bắt đầu với quyết định của bạn.

Thư gửi Học viên mới - Tháng 06/2013
 12/25/2015 9:57:13 AM

Con của Quý vị sẽ bắt đầu học bộ giáo trình “Our Discovery Island”. Đây là bộ giáo trình tiếng Anh rất phù hợp với chưởng trình đào tạo Anh văn học thuật của chúng tôi. Bộ giáo trình này có nhiều từ vựng hơn và hơi khó hơn bộ giáo trình “English Land”

Thư gửi Phụ huynh-Tháng 01/2013
 12/25/2015 9:57:13 AM

Lời đầu tiên cho phép tôi chúc mừng quý vị nhân dịp năm mới đến và xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp: Dồi dào sức khỏe và Thịnh Vượng. Có lẽ quý vị sẽ thấy bức thư này của tôi có vẻ hơi lạ bởi vì nó không liên quan đến việc học tiếng Anh của con quý vị. Lần này, tôi muốn nói với quý vị về mối quan hệ giữa bậc cha mẹ và con cái.

Top