KTV Authors

KTV Authors No.1

06:13 | 30/12/2015
Topic: Should we keep animals in zoos?
Deadline: 20/12/2015.

Giải nhất trị giá 200,000 VNĐ đã thuộc về bạn Nguyễn Trần Thanh Vi (Vivian)
Lớp Dragons
Cấp độ Our World 4
GVCN: Mr.Trung

Sau đây là bài viết của bạn Thanh Vi và một số bạn đạt điểm cao trong cuộc thi:
                        
                                                                                 

 Các tin khác
Top