KTV Authors

KTV Authors No.2

07:30 | 03/01/2016
Topic: Write about your most memorable Lunar New Year experience.
Deadline: 20/01/2016


Giải nhất trị giá 200,000 VNĐ đã thuộc về bạn Nguyễn Hà Ngọc Như ( Britney)
Lớp Puppies
Cấp độ Our World 5
GVCN: Ms.Nhan

Sau đây là bài viết của Ngọc Như và một số bạn đạt điểm cao trong cuộc thi kì này:


Các tin khác
Top